[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 181 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
หมวดหมู่ blog
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
รวมเว็บที่น่าสนใจ
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 32 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายธงชัย เหมเกียรติกุล
7/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 33 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายธงชัย เหมเกียรติกุล
7/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์นวัตกรรม 4.0 ในการวิเคราะห์ผู้เรียน ( อ่าน : 69 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายประกิต ชูจิตต์
19/ธ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 153 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นายอภิวรุณ โสมมา
31/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 268 / ดาวน์โหลด : 60 ) เจ้าของ นางมณีวรรณ์ กิ่งก้าน
2/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และพัฒนา (5Es+D) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 422 / ดาวน์โหลด : 153 ) เจ้าของ นางจิตรา คำบาล
1/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 389 / ดาวน์โหลด : 100 ) เจ้าของ นางจิตรา คำบาล
1/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการอภิปรายกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 409 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์
26/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( อ่าน : 331 / ดาวน์โหลด : 58 ) เจ้าของ นางพรฉวี ชูจิตต์
4/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( อ่าน : 485 / ดาวน์โหลด : 103 ) เจ้าของ นายประกิต ชูจิตต์
4/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 326 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดาราวรรณ คำสุข
22/ก.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1044 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบัญชา แข่งขัน
4/มี.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 873 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนิตณพา แข่งขัน
7/ก.ย./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 E ร่วมกับชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1122 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา มรรคสันต์
3/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ( อ่าน : 1419 / ดาวน์โหลด : 286 ) เจ้าของ นางศรัญญา บุตรนามรัก
3/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ( อ่าน : 1250 / ดาวน์โหลด : 495 ) เจ้าของ นายมานิต ธรรมสัตย์
31/พ.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา FullText
17 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ( อ่าน : 3043 / ดาวน์โหลด : 4629 ) เจ้าของ นายสุจินต์ หล้าคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
17/เม.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา FullText
18 การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม( อ่าน : 960 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นริศ ประธรรมสาร
29/มิ.ย./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2176 / ดาวน์โหลด : 241 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
24/ก.พ./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>