[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 153 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หมวดหมู่ blog
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
รวมเว็บที่น่าสนใจ
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 64 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางมณีวรรณ์ กิ่งก้าน
2/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และพัฒนา (5Es+D) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 182 / ดาวน์โหลด : 21 ) เจ้าของ นางจิตรา คำบาล
1/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 163 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นางจิตรา คำบาล
1/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการอภิปรายกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 264 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์
26/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( อ่าน : 180 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ นางพรฉวี ชูจิตต์
4/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( อ่าน : 260 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ นายประกิต ชูจิตต์
4/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 136 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดาราวรรณ คำสุข
22/ก.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 843 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบัญชา แข่งขัน
4/มี.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 757 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนิตณพา แข่งขัน
7/ก.ย./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 E ร่วมกับชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 949 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา มรรคสันต์
3/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ( อ่าน : 1354 / ดาวน์โหลด : 244 ) เจ้าของ นางศรัญญา บุตรนามรัก
3/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ( อ่าน : 1144 / ดาวน์โหลด : 429 ) เจ้าของ นายมานิต ธรรมสัตย์
31/พ.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา FullText
13 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ( อ่าน : 2889 / ดาวน์โหลด : 4277 ) เจ้าของ นายสุจินต์ หล้าคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
17/เม.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา FullText
14 การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม( อ่าน : 885 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นริศ ประธรรมสาร
29/มิ.ย./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2031 / ดาวน์โหลด : 209 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
24/ก.พ./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>