จัดทำโดย
 
 
 
 
ด.ญ.วราภรณ์ เชิดฉาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
 
 
 
 
ด.ญ.กรรณิภา จันดากร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา